Įmonių valdymas, kitos konsultacijos

  • Įmonių steigimo, akcijų įsigijimo ir perleidimo konsultacijos
  • Įmonių įsigyjimai ir susijungimai
  • Konsultacijos įmonių valdymo ir mokestiniais klausimais
  • Atitiktis teisės aktų reikalavimams
  • Mokymai įmonės vindikacijos ir prevencijos klausimais
  • Auditas
TOP